Latest Posts

  • Những cô nàng tóc ngắn

    Khi mà tóc ngắn trở thành một trải nghiệm “chắc chắn phải thử” một lần trong đời của con gái. Còn bạn, bạn đã thử chưa nè ? Xoăn sóng này, xoăn lọn này, cả xoăn vểnh, ngắn cúp này .. và vuôn vàn kiểu tóc ngắn khác. Kết hợp với một em mái bay […]